KRAFT HEINZ PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

Welkom bij de privacyverklaring van Kraft Heinz (‘Verklaring’).

Kraft Heinz hecht waarde aan uw privacy en is toegewijd aan de bescherming van uw Persoonsgegevens.

Deze Verklaring beschrijft hoe Kraft Heinz uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief gegevens die u aan ons geeft of die wij ontvangen van derde partijen zoals omschreven in Sectie 3 van deze Verklaring.

Het is belangrijk dat u deze Verklaring leest tezamen met elke andere privacyverklaringen die wij mogelijk verstrekken wanneer wij Persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig kennis hebt over hoe en waarom wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Deze Verklaring vult andere privacyverklaringen aan en is niet bedoeld ter vervanging daarvan.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe Kraft Heinz omgaat met Persoonsgegevens ons Data Privacy Team(opens in a new window).

U kunt op de onderstaande links klikken voor meer informatie:

1. INFORMATIE OVER ONS

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

5. UW GEGEVENS DELEN MET DERDE PARTIJEN

6. GEGEVENSBEWARING

7. UW WETTELIJKE RECHTEN

8. ALS U ZORGEN HEBT OVER UW PERSOONSGEGEVENS

9. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

1.INFORMATIE OVER ONS

Verantwoordelijke

Kraft Heinz bestaat uit verschillende juridische entiteiten, waarvan u de gegevenshier(opens in a new window)kunt vinden.

Deze Verklaring is bedoeld voor de hele Kraft Heinz-groep, dus wanneer we het hebben over ‘Kraft Heinz’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijzen we naar het bedrijf in de Kraft Heinz-groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

H.J Heinz Nederland B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze website.

Privacyteam

We hebben een Privacyteam aangesteld dat verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze Verklaring.

Als u vragen hebt over deze Verklaring, waaronder verzoeken tot uitoefening vanuw wettelijke rechten, neem dan contact op met het Privacyteam via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Volledige naam van juridische entiteit:: H.J. Heinz Nederland B.V.

Contact:Het Privacyteam

E-mailadres:gdpr@kraftheinz.com

Postadres: Kraft Heinz, The Shard, 32 London Bridge St, London, United Kingdom, SE1 9SG

U hebt het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij uw lokale regelgevende autoriteit waarvan u de gegevens hier(opens in a new window) kunt vinden. Wij zouden het echter op prijs stellen de kans te krijgen om als eerste uw zorgen aan te pakken, dus neem graag in eerste instantie contact met ons op.

Help ons uw Persoonsgegevens actueel te houden

Het is belangrijk dat de Persoonsgegevens die we van u verwerken correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw Persoonsgegevens veranderen

Links van derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites van derde partijen, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derde partijen gegevens over u verzamelen of delen.

We hebben geen controle over deze websites van derde partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen of gegevensverwerking. Lees de privacyvoorwaarden van de websites van deze derde partijen om na te gaan hoe zij omgaan met uw Persoonsgegevens

Kinderen en deze Website

Deze website is niet gericht op of bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

2.PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie over een identificeerbare levende persoon, maar bevat geen informatie die niet aan een specifieke persoon gekoppeld kan worden, zoals geaggregeerde gegevens, zoals hieronder omschreven. Uw Persoonsgegevens zijn daarom gegevens over en gekoppeld aan u.

We kunnen verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, waaronder:

(a) Identiteitsgegevens zoals voornaam, achternaam, burgerlijke staat, geboortedatum en geslacht.

(b) Contactgegevens zoals thuisadres, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummers.

(c) Financiële gegevens zoals bankrekening- en betaalkaartgegevens als u producten bij ons bestelt en, voor beleggers van Kraft Heinz, informatie met betrekking tot uw beleggingen.

(d) Transactiegegevens zoals gegevens van producten die u bij ons hebt gekocht.

(e) Technische gegevens zoals internetprotocol (IP-) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in-types en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

(f) Profielgegevens zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de website, aankopen of bestellingen door u en informatie over uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

(g) Gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

(h) Marketing- en communicatiegegevens zoals uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketing van ons en derde partijen en voor de manieren waarop we met u communiceren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens ,zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid uit uw Persoonsgegevens, maar zijn niet langer/geen Persoonsgegevens omdat deze uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens verzamelen om te achterhalen hoeveel gebruikers toegang hebben tot een specifieke websitefunctie.

Als we Geaggregeerde Gegevens combineren met of koppelen aan uw Persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de Geaggregeerde Gegevens als Persoonsgegevens en verwerken we deze zoals uiteengezet in deze Verklaring.

We kunnen soms Bijzondere Persoonsgegevenscategorieën verzamelen (waaronder informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens), maar zullen dit normaal gesproken alleen doen als we denken dat dit noodzakelijk is in verband met problemen met onze producten of om een ??andere reden waarover wij u zullen adviseren wanneer we de gegevens verzamelen.

Het niet verstrekken van Persoonsgegevens wanneer erom wordt gevraagd

Wanneer we Persoonsgegevens moeten verzamelen uit hoofde van een wet, of op basis van een contract dat we met u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we hebben of proberen aan te gaan met u (bijvoorbeeld om u producten of diensten aan te bieden) en zijn dan mogelijk genoodzaakt om het contract te annuleren.

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We gebruiken verschillende methoden om uw Persoonsgegevens te verzamelen, waaronder:

a. Direct van u - a.wanneer u ons Persoonsgegevens zoals uw identiteit, contact- en marketinggegevens verstrekt door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons correspondeert. Dit omvat Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • onze producten of diensten aanvraagt;

 • een account aanmaakt op onze website;

 • zich aanmeldt voor onze dienst of publicaties;

 • marketingmaterialen aanvragen;

 • deelneemt aan een wedstrijd, actie of enquête;

 • met ons contact zoekt via social media (zoals Instagram, Facebook of Twitter); of

 • ons feedback verstrekt of uw zorgen uit of een klacht indient.

Als u telefonisch, per e-mail of anderszins contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden.

b. Via automatische middelen – wanneer u actief bent op onze website, verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, surfacties en patronen. We verzamelen deze Persoonsgegevens door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken, die eenvoudige computercoderingen gebruiken die ons inzicht geven in hoe onze consumenten onze website en communicatiemiddelen gebruiken. We kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.

Zie ons Cookiebeleid(opens in a new window) voor meer informatie.

c. Van derde partijen en openbare bronnen. We kunnen Persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen, zoals hieronder uiteengezet:

 • technische Gegevens van analyseproviders zoals Google;

 • contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgingsdiensten;

 • identiteits- en contactgegevens van databrokers of aggregators, zoals Nielsen en Starcom, die opereren binnen de Europese Unie; en

 • identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen, zoals het Companies House en het kiesregister, gevestigd binnen de EU.

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw Persoonsgegevens gebruiken in de volgende gevallen:

 • Wanneer we het contract moeten uitvoeren, dat we met u willen of zijn aangegaan.

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als een wettelijke basis voor het verwerken van uw Persoonsgegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct-marketingcommunicatie van derde partijen aan u, via e-mail of sms. U hebt het recht om toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met het Data Privacy Team.

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor of in verband met de volgende doeleinden:

a. Wanneer nodig om uw contract met ons op te stellen en uit te voeren, zoals wanneer u rechtstreeks producten bij ons koopt.

b. Wanneer nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals:

 • naleving van toepasselijke (wettelijke verplichte) procedures, wetten of voorschriften, inclusief met betrekking tot het bewaren van gegevens over bedrijfsactiviteiten en het betalen van belastingen; of

 • informatieverschaffing aan wetshandhavingsinstanties of in verband met juridische claims, naleving van regelingen omtrent gezondheid en veiligheid, regelgevende, onderzoeks- en disciplinaire doeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).

c. Wanneer nodig voor de gerechtvaardigde belangen van Kraft Heinz, in verband met de doeleinden zoals hieronder vermeld, en wanneer uw privacyrechten niet zwaarder wegen dan onze belangen:

 • het juiste verloop en de ontwikkeling van de bedrijven en bedrijfsvoering van Kraft Heinz;

 • onderzoek met inbegrip van consumenten- en marktvoorkeuren om te helpen bij de werking en ontwikkeling van de bedrijfsvoering van Kraft Heinz;

 • assisteren bij de ontwikkeling van bestaande en creatie van nieuwe producten en diensten van Kraft Heinz;

 • de vervaardiging van producten van Kraft Heinz en de levering van die producten aan klanten van Kraft Heinz;

 • promotie- en marketingactiviteiten (waaronder het organiseren van wedstrijden en prijstrekkingen) met betrekking tot de activiteiten en producten van Kraft Heinz;

 • overige informatie die nodig is in verband met de promotie of marketing van Kraft Heinz, haar producten of diensten;

 • bediening, onderhoud en ontwikkeling van de Systemen, netwerken en apparatuur van Kraft Heinz geassocieerd of in verband met die systemen en netwerken;

 • ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van Kraft Heinz door fusies, overnames, desinvesteringen en andere zakelijke acties;

 • omgaan met feitelijke en potentiële aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden in de bedrijfsvoering van Kraft Heinz;

 • onderhoud en bescherming van het fysieke en intellectuele eigendom en de bedrijfsmiddelen van Kraft Heinz;

 • bescherming van zakelijke en persoonlijke beveiliging (waaronder mogelijk gebruik van CCTV en andere visuele of audiobewaking);

 • het opnemen, reageren op, behandelen en oplossen van zaken die zich voordoen met betrekking tot Kraft Heinz-producten of Personeel;

 • het registreren van, reageren op, omgaan met en oplossen van daadwerkelijke of potentiële klachten van consumenten en klanten;

 • onderzoeken om naleving van toepasselijke procedures, wetten of regelgeving te garanderen, dan wel om mogelijke inbreuken daarvan te identificeren of bevestigen;

 • het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke rechten;

 • werken met leveranciers aan wie Kraft Heinz zaken of andere diensten heeft uitbesteed;

 • verwerking waar nodig ter wille van overige gerechtvaardigde belangen van Kraft Heinz.

ONZE PROMOTIONELE AANBIEDINGEN

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische en profielgegevens gebruiken met het doel inzicht te krijgen in wat u wellicht wilt of nodig hebt, of in welk soort product of dienst u interesse heeft. Op deze manier besluiten wij welke producten, diensten en aanbiedingen wij u sturen middels onze marketing berichten.

U kunt ons verzoeken de marketing berichten per e-mail stop te zetten door te klikken op de “unsubscribe” link in het desbetreffende bericht of door contact op te nemen met hetData Privacy Team

COOKIES

U kunt uw internet browser zodanig instellen dat deze geheel of gedeeltelijk cookies weigert, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Wanneer u cookies uitzet of weigert, wees er dan van bewust dat sommige delen van de website misschien niet niet toegankelijk zijn of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over ons Cookie gebruik, verwijzen wij u graag naar de Kraft Heinz Cookie Notice.

U kunt meer informatie over de door ons uitgevoerde gerechtvaardigde belangenafweging verkrijgen door contact op te nemen met het Data Privacy Team

5. UW GEGEVENS DELEN MET DERDE PARTIJEN

We kunnen uw gegevens met derden delen, waaronder begrepen andere bedrijven binnen de Kraft Heinz-groep zowel als externe serviceaanbieders die ons diensten verlenen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Wanneer we Persoonsgegevens verstrekken aan aannemers en leveranciers die ons diensten verlenen, met inbegrip van hulp bij de verwerkingsactiviteiten die in deze Verklaring uiteen worden gezet, zullen we een gegevensverwerkingsovereenkomst (inclusief bepalingen vereist door AVG) aangaan met die aannemers en leveranciers

Om onze wettelijke en andere verplichtingen na te komen en in verband met onze rechten, inclusief de bescherming van ons gerechtvaardigd belang, behouden wij ons het recht voor om Persoonsgegevens (of waar nodig Bijzondere Gegevenscategorieën) openbaar te maken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties en andere derden zoals vereist door de wet of voor administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de Belastingdienst) en voor zover de lokale wetgeving dit toestaat en/of vereist.

We kunnen Persoonsgegevens doorgeven aan andere Kraft Heinz-groepsbedrijven, partners, leveranciers, wetshandhavingsinstanties en aan andere organisaties, waaronder organisaties buiten de EER met het oog op:

 • het juiste verloop en de ontwikkeling van de bedrijven en bedrijfsvoering van Kraft Heinz;

 • onderzoek met inbegrip van consumenten- en marktvoorkeuren om te helpen bij de werking en ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van Kraft Heinz;

 • assisteren bij de ontwikkeling van bestaande en creatie van nieuwe producten en diensten van Kraft Heinz;

 • de vervaardiging van producten van Kraft Heinz en de levering van die producten aan klanten van Kraft Heinz;

 • promotie- en marketingactiviteiten (waaronder het organiseren van wedstrijden en prijstrekkingen) met betrekking tot de bedrijfsvoering en producten van Kraft Heinz;

 • bediening, onderhoud en ontwikkeling van de Systemen, netwerken en apparatuur van Kraft Heinz geassocieerd of in verband met die systemen en netwerken;

 • ontwikkeling van de bedrijfsvoering van Kraft Heinz door fusies, overnames, desinvesteringen en andere zakelijke acties;

 • omgaan met feitelijke en potentiële aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden in de bedrijfsvoering van Kraft Heinz;

 • onderhoud en bescherming van de fysieke en intellectuele eigendom en bedrijfsmiddelen van Kraft Heinz;

 • bescherming van zakelijke en persoonlijke beveiliging (waaronder mogelijk gebruik van CCTV en andere visuele of audiobewaking);

 • het opnemen, reageren op, behandelen en oplossen van zaken die zich voordoen met betrekking tot Kraft Heinz-producten of Personeel;

 • het registreren van, reageren op, omgaan met en oplossen van daadwerkelijke of potentiële klachten van consumenten en klanten;

 • onderzoeken om naleving van toepasselijke procedures, wetten of regelgeving te garanderen, dan wel om mogelijke inbreuken daarvan te identificeren of bevestigen;

 • het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke rechten;

 • werken met leveranciers aan wie Kraft Heinz zaken of andere diensten heeft uitbesteed;

 • uitbesteding;

 • verwerking waar nodig ter wille van overige gerechtvaardigde belangen van Kraft Heinz.

Het delen van informatie zoals hierboven uiteengezet omvat soms grensoverschrijdende gegevensoverdrachten, naar landen buiten de EER die niet beschikken over eenzelfde beschermingsniveau als landen binnen de EER, dan wel een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Kraft Heinz draagt er zorg voor dat indien Persoonsgegevens naar dergelijke rechtsgebieden worden doorgegeven, passende maatregelen worden getroffen (zoals het aangaan van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractsbepalingen, of het hebben van gepaste Privacy Shield certificering) om te voldoen aan Gegevensbeschermingswetgeving.

6. GEGEVENSBEWARING

We hebben wettelijke plichten om verschillende gegevens te bewaren en die gegevens ook gedurende verschillende termijnen te bewaren, afhankelijk van de inhoud en het doe

We zullen daarom Persoonsgegevens bewaren zolang als we redelijkerwijs nodig achten in verband met deze wettelijke verplichtingen.

Als we Persoonsgegevens niet gedurende een wettelijk bepaalde termijn hoeven te bewaren, zullen we Persoonsgegevens niet langer bewaren dan toegestaan is op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving.

Voor meer informatie over onze aanpak van bewaring van gegevens, neem contact op met het Data Privacy Team(opens in a new window).

7. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving hebt u het recht Kraft Heinz om een ??kopie van uw Persoonsgegevens te vragen en om te vragen dat ze worden gecorrigeerd, bewerkt of de verwerking ervan wordt beperkt. In bepaalde situaties hebt u mogelijk ook het recht om Kraft Heinz te vragen uw Persoonsgegevens te vernietigen of (sommige van) uw Persoonsgegevens over te dragen aan andere organisaties.

U kunt ook rechten hebben om bezwaar te maken tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, hoewel Kraft Heinz deze verwerking kan voortzetten als dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen.

Uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens kunnen in sommige situaties beperkt zijn of onderworpen zijn aan uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer Kraft Heinz aantoont dat zij wettelijk verplicht is om uw gegevens te verwerken (zoals wanneer de belastingdienst ons instrueert om deze te bewaren) of wanneer het nodig is voor een goede uitvoering van een contract.

Wanneer Kraft Heinz u om toestemming heeft gevraagd om Persoonsgegevens te verwerken en deze toestemming wordt ingetrokken, zullen we die Persoonsgegevens niet verder verwerken, maar zijn we mogelijk niet langer in staat om door te gaan met het leveren van de diensten waarvoor de Persoonsgegevens werden verstrekt.

Wanneer Kraft Heinz een wettelijk recht of wettelijke verplichting heeft om Persoonsgegevens te bewaren, of dit noodzakelijk acht in verband met haar gerechtvaardigde belangen, kan zij dit doen, zelfs als u de toestemming die u aan Kraft Heinz hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te bewaren, hebt ingetrokken.

Wanneer Kraft Heinz Persoonsgegevens nodig heeft om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, is de verstrekking van dergelijke gegevens noodzakelijk. Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, dan kan Kraft Heinz de arbeidsrelatie of opdrachtrelatie niet beheren, of de verplichtingen die erop rusten niet nakomen. In alle andere gevallen is de verstrekking van opgevraagde Persoonsgegevens optioneel.

8. ALS U ZORGEN HEBT OVER UW PERSOONSGEGEVENS

Bij zorgen of vragen over hoe Kraft Heinz uw Persoonsgegevens verwerkt of als u vragen hebt over uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met het: Data Privacy Team

In de eerste plaats zou u alle gegevenskwesties moeten aankaarten bij het Privacyteam, maar u hebt ook het recht om op ieder moment rechtstreeks een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. De relevante gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in hetzelfde land als uw woonplaats.

Zie hier (opens in a new window)voor informatie over nationale gegevensbeschermingsautoriteiten

9.WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

We kunnen deze Verklaring naar eigen goeddunken wijzigen en in het geval we dit doen, zullen we de herziene Verklaring beschikbaar stellen via onze websites.

Eerdere versies van deze Verklaring zijn hier gearchiveerd.

Publicatiedatum: 31 March 2020