KRAFT HEINZS INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INTRODUKTION

Velkommen til Kraft Heinzs information om behandling af personoplysninger ("Information").

Kraft Heinz respekterer dit privatliv og forpligter sig til at beskytte dine Personoplysninger.

Denne meddelelse beskriver, hvordan Kraft Heinz indsamler og behandler dine personoplysninger gennem din brug af denne hjemmeside, herunder alle data, du måtte give os, eller som vi modtager fra tredjeparter som beskrevet i afsnit 3 i denne meddelelse.

Det er vigtigt, at du læser denne meddelelse sammen med andre meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, som vi måtte give dig, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, så du er fuldt ud klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine data. Denne meddelelse supplerer andre meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger og er ikke beregnet til at tilsidesætte dem.For mere detaljeret om, hvordan Kraft Heinz håndterer personoplysninger, bedes du kontakte Data Privacy Team(opens in a new window).

Du kan klikke på linksene nedenfor for at få yderligere information.

1. INFORMATION OM OS

2. DE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER

3. HVORDAN DINE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES

4. HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER

5. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

6. OPBEVARING

7. DINE RETTIGHEDER

8. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL RELATERET TIL DINE PERSONOPLYSNINGER

9. ÆNDRINGER TIL DENNE INFORMATION

1. INFORMATION OM OS

Dataansvarlig

Kraft Heinz består af forskellige juridiske enheder, hvis detaljer kan findes her(opens in a new window).

Denne Information har til formål at dække hele Kraft Heinz koncernen, hvorfor "Kraft Heinz", "vi", "os" eller "vores" henviser til den virksomhed, der i Kraft Heinz koncernen er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger.

H.J. Heinz BV Netherlands Swedish Fillaler dataansvarlig for denne hjemmeside.

Databeskyttelsesteamet

Vi har etableret et Databeskyttelsesteam, som har ansvaret for at håndtere spørgsmål, der relaterer sig til denne Information.

Hvis du har spørgsmål til denne Information, eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder,,skal du kontakte Databeskyttelsesteamet, ved at bruge kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

Kontaktoplysninger

Fuldt navn på den juridiske enhed: KH enhed hvis hjemmeside det er

Kontakt: Databeskyttelsesteamet

E-mailadresse:gdpr@kraftheinz.com

Adresse: Kraft Heinz, The Shard, 32 London Bridge St, London, England, SE1 9SG

Du har til enhver tid ret til at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed (i Danmark: Datatilsynet), hvis kontaktoplysninger kan findes her(opens in a new window).Vi ville dog sætte pris på at få mulighed for at håndtere dine eventuelle bekymringer inden du kontakter Datatilsynet, hvorfor vi håber på, at du kontakter os først.

Hjælp os med at holde dine Personoplysninger ajourførte

Det er vigtigt, at dine Personoplysninger er rigtige og ajourførte. Hold os derfor altid orienteret om eventuelle ændringer i dine Personoplysninger.

Tredjepartslinks

Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, plug-ins og applikationer. Ved at klikke på disse links, kan det give tredjeparter mulighed for at indsamle eller dele oplysninger om dig.

Vi kontrollerer ikke disse tredjepartshjemmesider og er ikke ansvarlige for deres privatlivserklæringer eller håndtering af oplysninger. Du bør læse privatlivsvilkårene for alle tredjepartshjemmesider, for at finde ud af, hvordan de behandler dine Personoplysninger.

Børn og denne hjemmeside

Denne hjemmeside henvender sig ikke til børn under 16 år.

2. DE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER

'Personoplysninger' er enhver information om en identificerbar fysisk person, men omfatter ikke information, som ikke kan henføres til en specifik person, såsom aggregerede data, som beskrevet nedenfor.. Dine Personoplysninger er derfor information om og relateret til dig.

Vi kan indsamle, bruge, opbevare og videregive forskellige typer af Personoplysninger, som kan omfatte:

(a) Identitetsoplysninger såsom fornavn, efternavn, civilstand, fødselsdato og køn.

(b) Kontaktoplysninger såsom hjemmeadresse, faktureringsadresse, e-mailadresse og telefonnummer.

(c) Finansielle oplysninger såsom bankkonto- og kreditkortoplysninger, hvis du bestiller varer fra os og, for Kraft Heinz investorer, oplysninger relateret til dine investeringer.

(d) Transaktionsoplysningersåsom detaljer om de produkter, du har købt af os.

(e) Tekniske data såsom IP adresser, dine log-in oplysninger, browser type og version, tidszone og lokation, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger til at tilgå hjemmesiden.

(f) Profiloplysninger såsom dit brugernavn og adgangskode, dine køb eller ordre samt information om dine interesser, præferencer og spørgeskemaundersøgelser.

(g) Brugeroplysningersåsom oplysninger om hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og tjenester.

(h) Markedsførings og kommunikationsoplysninger såsom dine præferencer i relation til markedsføring fra os og tredjeparter og måden vi kommunikerer med dig på.

Vi indsamler, bruger og deler også Aggregeret Data såsom statistiske eller demografiske data. Aggregeret Data kan være afledt af dine Personoplysninger, men er ikke Personoplysninger, da det ikke direkte eller indirekte kan henføres til dig. Vi kan for eksempel aggregere dine Brugeroplysninger til at finde ud af, hvor mange brugere der tilgår bestemte hjemmesidefunktioner.

Hvis vi kombinerer eller forbinder Aggregeret Data med dine Personoplysninger med henblik på direkte eller indirekte at identificere dig, betragtes de kombinerede data som Personoplysninger og vi vil i den forbindelse behandle det som beskrevet i denne Information.

Vi kan indsamle Særlige Kategorier af Personoplysninger(hvilket inkluderer information om din race eller etnicitet, religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger, sexliv, seksuelle orientering, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger samt genetiske og biometriske data) men vil normalt kun gøre dette, når det er nødvendigt i forbindelse med spørgsmål og forhold vedrørende vores produkter eller af andre årsager, som vi vil rådgive dig om, når vi indsamler informationen.

Hvis du undlader at give os Personoplysninger

Når det er nødvendigt at indsamle Personoplysninger i henhold til lovgivningen eller i henhold til vilkårene i en kontrakt, vi har indgået med dig, og du ikke giver os de oplysninger, vi anmoder om, kan vi være forhindret i at gennemføre kontrakten med dig eller forsøger at indgå med dig (for eksempel vedrørende levering af produkter eller serviceydelser) og kan være nødsaget til at aflyse aftalen med dig.

3. HVORDAN VI INDSAMLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle dine Personoplysninger, herunder:

a. Direkte fra dig - hvor du giver os Personoplysninger såsom Identitets-, kontakt- og marketingdata ved at udfylde en formel eller ved at kommunikere med os via post, telefon, e-mail eller på anden måde. Dette inkluderer Personoplysninger, du giver os, når du:

 • køber vores produkter eller serviceydelser;

 • opretter en konto på vores hjemmeside;

 • tilmelder dig vores tjenester eller publikationer;

 • anmoder om markedsføringsmateriale;

 • deltager i en konkurrence eller spørgeskemaundersøgelse;

 • kontakte os på sociale medier (såsom Instagram, Facebook eller Twitter); eller

 • giver os feedback eller kontakter os omkring en bekymring eller klage.

Hvis du, herudover, kontakter os via telefon, e-mail eller på anden måde, registrerer vi en fortegnelse over denne kommunikation.

b. Ved brug af automatiske midler – Når du interagerer med vores hjemmeside, kan vi automatisk indsamle tekniske data om dit udstyr og browsing handlinger og mønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier, som bruger små stykker computerkode til at hjælpe os med at forstå, hvordan forbrugerne interagerer med vores hjemmeside og kommunikation. Vi kan også modtage tekniske data om dig, hvis du besøger andre websteder, der anvender vores cookies.

Se vores Cookie politik Cookie Notice(opens in a new window)for yderligere information.

c. Fra tredjeparter og offentligt tilgængelige kilder.Vi kan modtage Personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter, som beskrevet nedenfor:

 • Tekniske data fra webanalyseudbydere såsom Google;

 • Kontakt-, finansielle- og transaktionsoplysninger fra udbydere af tekniske, betalings- og leveringstjenester;

 • identitets- og kontaktdata fra datamæglere eller aggregatorer som Nielsen og Starcom, der har aktiviteter inden for EU;

 • ogIdentitets- og kontaktoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, såsom Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

4. HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil kun bruge dine Personoplysninger, når lovgivningen tillader det. I de fleste tilfælde vil vi bruge dine Personoplysninger under følgende omstændigheder:

 • Når det er nødvendigt for at opfylde den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig.

 • Når det er nødvendigt for at forfølge vores (eller en tredjeparts) legitime interesser, og dine interesser og fundamentale rettigheder ikke går forud for vores interesser.

 • Når det er nødvendigt for at overholde en retlig eller regulatorisk forpligtelse.

Vi baserer som udgangspunkt ikke vores behandling af dine Personoplysninger på dit samtykke udover når vi sender en tredjeparts direkte markedsføring til dig via e-mail eller SMS. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til denne markedsføring tilbage ved at kontakte os på: GDPR@kraftheinz.com

Vi kan bruge dine Personoplysninger til eller i forbindelse med følgende formål:

a. Når det er nødvendigt for at etablere eller opfylde din kontrakt med os, såsom når du køber produkter direkte fra os;

b. Om nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse:

 • i forbindelse med enhver potentiel eller faktisk virksomhedstransaktion eller overførsel af ansættelse, der opstår i forbindelse med en virksomhedsoverførsel eller ændring af tjenesteudbyder, i hvilket tilfælde personoplysninger kun kan behandles i det omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov (f.eks. Direktivet om erhvervede rettigheder i Europa);

 • overholdelse af gældende procedurer, love eller forskrifter, herunder i forbindelse med opbevaring af fortegnelser over forretningsaktiviteter og betaling af skatter;

c. videregivelse til retshåndhævende myndigheder eller i forbindelse med juridiske krav, overholdelse af sundhed og sikkerhed, lovgivningsmæssige, efterforskningsmæssige og disciplinære formål (herunder videregivelse af sådan information i forbindelse med retsproces eller retssager)Når det er nødvendigt for, at Kraft Heinz kan forfølge de legitime interesser, der oplistes nedenfor, og når dine databeskyttelsesrettigheder ikke går forud for disse interesser:

 • Varetagelse og udvikling af Kraft Heinzs virksomhed og drift;

 • Undersøgelser vedrørende bl.a. forbruger- og markedspræferencer til brug for drift og videreudvikling af Kraft Heinzs virksomhed;

 • Udvikling af eksisterende og nye Kraft Heinz produkter og serviceydelser;

 • Produktion af Kraft Heinz Produkter og levering af disse produkter til Kraft Heinz kunder;

 • Markedsføringsaktiviteter (herunder konkurrencer og lodtrækning) i relation til Kraft Heinzs virksomhed og produkter;

 • ·andre oplysninger, der kræves i forbindelse med promovering eller markedsføring af Kraft Heinz, dets produkter eller tjenester Drift, vedligeholdelse og udvikling af Kraft Heinzs Systemer, netværk og udstyr associeret med eller forbundet til disse systemer og netværk;

 • Udvikling af Kraft Heinzs virksomhed gennem fusioner, opkøb, overdragelse af og andre corporate aktiviteter;

 • Håndtering af aktuelle og potentielle aktionærer, investorer og andre interessenter i Kraft Heinz;

 • Vedligeholdelse og beskyttelse af Kraft Heinzs fysiske og intellektuelle ejendom og aktiver;

 • Beskyttelse af sikkerheden (som kan inkludere brugen af CCTV og andet visuel- eller lydovervågning) ;

 • Registrering, svar, håndtering og løsning af forhold, der opstår i forhold til Kraft Heinz produkter eller Personale;

 • Registrering, svar, håndtering og løsning af aktuelle eller potentielle klager fra kunder og forbrugere;

 • Undersøgelser med henblik på at sikre compliance med eller identificere/bekræfte ethvert potentielt brud på gældende procedurer, lovgivning eller regulatoriske krav;

 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav;

 • Samarbejde med leverandører til hvem Kraft Heinz har outsourcet forretning eller andre serviceydelser;

 • Behandling der er nødvendig med henblik på at forfølge Kraft Heinzs andre legitime interesser;

SALGSFREMMENDE TILBUD FRA USA

Vi kan bruge dine identitets-, kontakt-, tekniske, brugsmæssige og profildata til at danne os et overblik over, hvad vi tror, du ønsker eller har brug for, eller hvilke typer produkter og tjenester der kan være af interesse for dig. Dette er, hvordan vi beslutter, hvilke produkter, tjenester og tilbud til at medtage i marketing meddelelser, vi sender .

Du kan til enhver tid bede os om at stoppe med at sende dig e-mail-marketingmeddelelser ved at klikke på linket "afmeld" i meddelelsen eller ved at kontakte Data Privacy Team

COOKIES

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browsercookies eller til at advare dig, når websteder sætter eller får adgang til cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at nogle dele af denne hjemmeside kan blive utilgængelige eller ikke fungere korrekt. Du kan finde flere oplysninger om de cookies, vi bruger, i Kraft Heinz' meddelelse om cookies.

Du kan få yderligere oplysninger om de legitime interesser balancering øvelser, som vi har udført ved at kontakte Data Privacy Team

5. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter, herunder andre virksomheder indenfor Kraft Heinz koncernen samt tredjeparts serviceudbydere, som leverer serviceydelser til os som beskrevet nedenfor.

Når vi videregiver Personoplysninger til leverandører, der leverer serviceydelser til os, herunder assistance med de behandlingsaktiviteter der er beskrevet i denne Information, vil vi indgå en databehandleraftale, der overholder kravene i Databeskyttelsesforordningen, med disse leverandører.

Med henblik på at overholde vores retlige og andre forpligtelser og i forbindelse med vores rettigheder, herunder beskyttelsen af vores legitime interesser, forbeholder vi os retten til at videregive Personoplysninger (eller Særlige Kategorier af Personoplysninger hvis relevant) til retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder, statslige organer eller andre tredjeparter, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller af hensyn til administrative formål, og i det omfang det er tilladt og/eller er påkrævet i henhold til national lovgivning.

Vi kan overføre dine personoplysninger til andre virksomheder i Kraft Heinz-koncernen, partnere, leverandører, retshåndhævende myndigheder og til andre organisationer, der er placeret uden for EØS, med henblik på at etablere og udføre din kontrakt med os, opfylde juridiske forpligtelser, og hvor det er nødvendigt for at opfylde vores legitime interesser, der er beskrevet ovenfor, hvor vores interesser ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesrettigheder.

Lovgivningen i visse jurisdiktioner uden for EØS beskytter muligvis ikke dine Personoplysninger på samme niveau som Databeskyttelseslovgivningen. Kraft Heinz sikrer dog, at der for så vidt angår overførsel af Personoplysninger til sådanne jurisdiktioner, er etableret passende garantier, der sikrer et beskyttelsesniveau, der svarer til Databeskyttelseslovgivningen.

6. OPBEVARING

Vi er retligt forpligtet til at opbevare diverse dokumenter i forskellige perioder afhængig af deres indhold.

Vi vil opbevare Personoplysninger så længe det er nødvendigt for at overholde disse retlige forpligtelser.

I de tilfælde, hvor en særlig opbevaringsperiode ikke er påkrævet i henhold til lovgivningen, vil vi ikke opbevare Personoplysninger i længere tid end Databeskyttelseslovgivningen tillader.

For yderligere oplysninger om vores tilgang til opbevaring af data, kontakt venligst Data Privacy Team(opens in a new window).

7. DINE RETTIGHEDER

I henhold til databeskyttelseslove har du ret til at bede Kraft Heinz om en kopi af dine personlige data og bede om, at de rettes, redigeres eller begrænses til deres behandling. I visse situationer kan du også have ret til at bede Kraft Heinz om at slette dine personlige data eller overføre nogle af dine personlige data til andre organisationerDu har endvidere ret til under visse omstændigheder at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger. Kraft Heinz må dog gerne forsætte behandlingen, hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.

Dine rettigheder kan være begrænset i visse situationer, for eksempel hvis Kraft Heinz kan påvise en retlig forpligtelse til fortsat at behandle oplysningerne (såsom når det er påkrævet af SKAT, at vi opbevarer oplysningerne) eller når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt.

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine Personoplysninger og du trækker samtykket tilbage, vil vi stoppe med at behandle Personoplysningerne. I sådanne tilfælde kan vi være forhindret i at levere de produkter eller serviceydelser, som Personoplysningerne skulle bruges til.

Når Kraft Heinz har ret til eller er retligt forpligtet til at opbevare Personoplysninger, eller ønsker at behandle dem med henblik på at forfølge vores legitime interesser, kan Kraft Heinz gøre dette uanset, om du har trukket dit samtykke tilbage.

Når Personoplysninger er nødvendige for at overholde en retlig eller kontraktuel forpligtelse, er tilvejebringelsen af sådanne oplysninger obligatorisk. Hvis oplysningerne ikke gives, er Kraft Heinz forhindret i at administrere ansættelsen eller samarbejdsforholdet, ligesom Kraft Heinz er forhindret i at overholde de forpligtelser, som vi er pålagt. I alle andre tilfælde er tilvejebringelsen af Personoplysninger frivillig.

8. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL RELATERET TIL DINE PERSONOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål til eller er bekymret over Kraft Heinzs behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål i relation til dine rettigheder, kan du kontakte Databeskyttelsesteamet på: GDPR@kraftheinz.com

I første omgang skal du rejse alle dataproblemer med Data Privacy Team, men du har også retten til at klage direkte til databeskyttelsesmyndigheder til enhver tid. Den relevante databeskyttelsesmyndighed vil være tilsynsmyndigheden i det samme land som dit opholdslandDu kan læse mere om de nationale databeskyttelsesmyndigheder

her(opens in a new window)

9. ÆNDRINGER TIL DENNE INFORMATON

Vi kan efter eget skøn foretage ændringer til denne Information. I sådanne tilfælde vil den seneste version altid være tilgængelig på vores hjemmesider.

Versjon 1-2

Udgivelsesdato: 31 March 2020